ZOZNAM ŠROTU
TALIANSKÝ TRH

Cenová ponuka tovaru
Obchodné kategórie šrotu zo železných a neželezných kovov

*Poznámka: 

CENY TREBA POVAŽOVAŤ ZA ORIENTAČNÉ.

MÔŽU BYŤ ZLEPŠENÉ ALEBO ZHORŠENÉ PODĽA:
- Z DOSTUPNÝCH MNOŽSTVÍ;
- ZO SÚČASNÝCH NEČISTOT.

VŠETKY CENY JE TREBA POVAŽOVAŤ "FRANCO DESTINO".
MIESTA CIEĽOV SÚ RÔZNE V ZÁVISLOSTI OD ČLÁNKU.

 

 NA AKÉKOĽVEK ROKOVANIE
PROSÍM KONTAKTUJ NÁS

demolácia - priemyselná - trh s kovmi predať

* Rokovania o predaji sú určené výhradne pre výrobné spoločnosti, spoločnosti so skladovacím oprávnením, sprostredkovateľov kategórie 8, dopravné spoločnosti a zlievarne.
Neprijímame ponuky materiálu ani ponuky na nákup od súkromných osôb.

CITÁT OBCHODNÉ KATEGÓRIE MOSADZNÉHO ŠROTU

Nákupná cena za tonu

CAMPAGNOLO MIEŠANÁ MOSADZ

€ 4.500,00

Nákupná cena za tonu

MOSADZNÉ ČISTÉ RADIÁTORY

€ 4.400,00

Nákupná cena za tonu

ZMIEŠANÉ MOSADZNÉ SÚSTRUŽENIE

€ 4.100,00

Nákupná cena za tonu

MOSADZNÁ OTOČNÁ TYČ OT-58

€ 5.500,00

Nákupná cena za tonu

MOSADZNÉ SPEZZONI OT-58

€ 5.700,00

Nákupná cena za tonu

MOSADZNÝ PLACHT OT-67

€ 5.900,00

Nákupná cena za tonu

ŽLTÁ MOSADZ

€ 4.700,00

Nákupná cena za tonu

BRASS DIRTY COUNTERS základný pokles o 20 %

€ 3.000,00

Nákupná cena za tonu

MOSADZNÁ NIT A IHLY

€ 4.500,00

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA