ZOZNAM ŠROTU
TALIANSKÝ TRH

Cenová ponuka tovaru
Obchodné kategórie hliníkového šrotu

*Poznámka: 

CENY TREBA POVAŽOVAŤ ZA ORIENTAČNÉ.

MÔŽU BYŤ ZLEPŠENÉ ALEBO ZHORŠENÉ PODĽA:
- Z DOSTUPNÝCH MNOŽSTVÍ;
- ZO SÚČASNÝCH NEČISTOT.

VŠETKY CENY JE TREBA POVAŽOVAŤ "FRANCO DESTINO".
MIESTA CIEĽOV SÚ RÔZNE V ZÁVISLOSTI OD ČLÁNKU.

 

NA AKÉKOĽVEK ROKOVANIE
PROSÍM KONTAKTUJ NÁS

demolácia - priemyselná - trh s kovmi predať

* Rokovania o predaji sú určené výhradne pre výrobné spoločnosti, spoločnosti so skladovacím oprávnením, sprostredkovateľov kategórie 8, dopravné spoločnosti a zlievarne.
Neprijímame ponuky materiálu ani ponuky na nákup od súkromných osôb.

CITOVANIE OBCHODNÝCH KATEGÓRIÍ HLINÍKOVÉHO ŠTROTU

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ LANO 99,70%

€ 2.300,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ TYPOGRAFICKÝ OFFSETOVÝ LIST

€ 2.300,00

Nákupná cena za tonu

NOVÝ SUROVÝ PROFIL HLINÍKA

€ 2.300,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PROFIL

€ 2.100,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ OKNO A TEPELNÝ PROFIL

€ 1.700,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ OKENNÝ PROFIL V BALENIACH

€ 1.670,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ TEPELNÝ PROFIL

€ 1.850,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ RÁFIKY AUTA

€ 2.100,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ BIELE PLECHY ZLIATINY 5000 A 6000

€ 1.900,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ BIELY PLECH ZMIEŠANÉ ZLIATINY

€ 1.550,00

Nákupná cena za tonu

ZLIATINA HLINÍKA BIELEHO PLECHU 7000

€ 1.550,00

Nákupná cena za tonu

ZMIEŠANÝ PLECHOVÝ HLINÍK 5% TOLEROVANÝ

€ 1.350,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ BEZŽEHLOVÝ MALOVANÝ PLACHT

€ 1.450,00

Nákupná cena za tonu

NOVÝ CARTER HLINÍK

€ 1.500,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÝ CARTER MISTON

€ 1.000,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÁ KĽUKOVÁ SKRIŇ TOLEROVANÁ 15 %

€ 1.100,00

Nákupná cena za tonu

VYČISTITE HLINÍKOVÉ / MEDENÉ RADIÁTORY

€ 3.600,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ / MEDENÉ RADIÁTORY - 10% ŽELEZO

€ 3.200,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY

€ 750,00

Nákupná cena za tonu

TOLEROVANÉ SÚSTRUŽENIE HLINÍKA 5 %

€ 1.200,00

Nákupná cena za tonu

SÚSTRUŽENIE HLINÍKA ERGAL TOLEROVANÉ 5 %

€ 1.100,00

Nákupná cena za tonu

KÁBEL HLINÍKOVÝ

€ 850,00

Nákupná cena za tonu

KÁBEL MEDENÝ tienený HLINÍK

€ 950,00

Nákupná cena za tonu

HLINÍKOVÉ KONZERVY 5% TOLEROVANÉ

€ 600,00

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA