ZOZNAM ŠROTU
TALIANSKÝ TRH

Cenová ponuka tovaru
Obchodné kategórie železného šrotu

*Poznámka: 

CENY TREBA POVAŽOVAŤ ZA ORIENTAČNÉ.

MÔŽU BYŤ ZLEPŠENÉ ALEBO ZHORŠENÉ PODĽA:
- Z DOSTUPNÝCH MNOŽSTVÍ;
- ZO SÚČASNÝCH NEČISTOT.

VŠETKY CENY JE TREBA POVAŽOVAŤ "FRANCO DESTINO".
MIESTA CIEĽOV SÚ RÔZNE V ZÁVISLOSTI OD ČLÁNKU.

 

 NA AKÉKOĽVEK ROKOVANIE
PROSÍM KONTAKTUJ NÁS

demolácia - priemyselná - trh s kovmi predať

* Rokovania o predaji sú určené výhradne pre výrobné spoločnosti, spoločnosti so skladovacím oprávnením, sprostredkovateľov kategórie 8, dopravné spoločnosti a zlievarne.
Neprijímame ponuky materiálu ani ponuky na nákup od súkromných osôb.

ZOZNAM OBCHODNÝCH KATEGÓRIÍ ŽELEZNÉHO ŠROTU

Nákupná cena za tonu

PLECHOVÁ ŽEHLIČKA

€ 320,00

Nákupná cena za tonu

PLECH ŽELEZNÍK

€ 300,00

Nákupná cena za tonu

ŽELEZNÝ PANTOGRAF

€ 295,00

Nákupná cena za tonu

ŠPECIÁLNE BÚRACIE ŽELEZO

€ 290,00

Nákupná cena za tonu

BÚRANIE ŽELEZA

€ 280,00

Nákupná cena za tonu

ŤAŽKÉ STRHY ŽELEZA

€ 270,00

Nákupná cena za tonu

KOLEKCIA ŽELEZA

€ 255,00

Nákupná cena za tonu

ODPADKY MECHANICKEJ LIATINY

€ 260,00

Nákupná cena za tonu

BEŽNÝ LIATINOVÝ ŠROT

€ 250,00

Nákupná cena za tonu

HRUBOVANIE ŽELEZA

€ 290,00

Nákupná cena za tonu

SÚSTRUŽENIE ŽELEZA

€ 280,00

Nákupná cena za tonu

SÚSTRUŽENIE ZMIEŠANÉHO ŽELEZA

€ 270,00

Nákupná cena za tonu

SÚSTRUŽENIE LIATINY

€ 280,00

Nákupná cena za tonu

ŽELEZO PROLER

€ 300,00

Nákupná cena za tonu

KOMPLETNÁ KAROSÉRIA AUTA S MOTOROM

€ 230,00

Nákupná cena za tonu

KAROSÉRIA AUTA S MECHANIKOU

€ 190,00

Nákupná cena za tonu

PREDAJŇA KArosérií

€ 175,00

Nákupná cena za tonu

ZMIEŠANÉ MOTORY PRE BIELE A ČIERNE AUTOMOBILY

€ 490,00

Nákupná cena za tonu

MOTORY BIELECH AUTOMOBILOV

€ 580,00

Nákupná cena za tonu

ČIERNE AUTOMOTORY

€ 480,00

Nákupná cena za tonu

ŽELEZNÁ NÁDOBKA

€ 110,00

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA