Na základe kotácií londýnskej burzy kovov je tím MercatoMetalli.com pripravený k dispozícii vašej spoločnosti na vytváranie cenových ponúk na skutočnom trhu.

Koľko sú teda najlepšie spoločnosti ochotné minúť za nákup môjho materiálu?

MercatoMetalli vám ukáže najlepší systém na presun vášho materiálu, jeho priamy nákup a garanciu okamžitej platby.

LEN PRE SPOLOČNOSTI – NIE SÚKROMNÉ – POŽADOVANÉ MINIMÁLNE MNOŽSTVÁ (TONY)

Aktualizované ponuky London Metal Exchange.

MercatoMetalli.com vám dáva k dispozícii denne aktualizované ponuky a históriu trendov oceňovania LME.

CENY LME LONDON METAL BURZA

Le Citácie London Metal Exchange (LME). určiť celosvetovo hlavný orientačný bod pre všetky spoločnosti, ktoré obchodujú s kovmi.

 • výrobné spoločnosti ktorí nakupujú polotovary
 • recyklačné a recyklačné spoločnosti ktorí nakupujú odpad zo spracovania
 • zlieváreň ktorí vykupujú odpad, suroviny a šrot

Ceny londýnskej burzy kovov zjavne nepredstavujú to, čo budú spoločnosti ochotné minúť za váš materiál.

V skutočnosti tieto hodnotenia väčšinou určujú zvyšovanie alebo znižovanie cien rôznych obchodných kategórií kovov, ktoré sa potom riadia logikou trhu.

V skutočnosti každá obchodná kategória šrotu a polotovarov nájde svoju trhovú cenu na základe:
- požadované množstvá;
- rýchlosť dodania;
- dostupnosť v skladoch konkurencie.

V prípade šrotu sú pri určovaní ceny nákladu materiálu zásadne dôležité aj tieto faktory:
- percento nečistôt materiálu vzhľadom na prítomný kov;
- typ alebo typy spracovania, ktoré musí materiál podstúpiť predtým, ako sa môže znova roztaviť.

Na MercatoMetalli.com môžete nájsť historické grafy denných cenových ponúk:

 • Cenová ponuka hliníka LME
 • zoznam kobaltových LME
 • Zoznam hliníkových zliatin LME
 • Citácia niklu LME
 • Vedúci zoznam LME
 • Cenová ponuka medi LME
 • Citácia LME coblato
 • Cín na cenovú ponuku LME
 • Cenová ponuka zinku LME

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA