Železný a kovový šrot určený na recykláciu a opätovné zavedenie do výrobného cyklu ťažkého oceliarskeho priemyslu.

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA